Praksis: WorkFlowy til forløbsplanlægning

WorkFlowy er særdeles velegnet til at planlægge undervisning i. Ud over den overskuelighed, WorkFlowy giver, har det den store fordel, at du fx kan dele dagens lektion med eleverne, uden at skulle lave og uploade en separat arbejdsseddel i Lectio.

Start fx. med at skrive en liste over lektioner eller over emner eller tekster, forløbet kommer til at handle om. Under disse punkter kan du så beskrive de enkelte sekvenser i en lektion.

GIFs: Start ➫ sekvenser ➫ Tags ➫ Deling

Og ved at bruge WorkFlowys tagging funktion, kan du fx. tag’e tekster som hhv. #kernestof og #supplerende_stof, samt notere tagge begreber og fokuspunkter med fx. #focus. Sætter du så disse tre tags øverst i listen, er det nemt — både for dig og eleverne — at filtrere hele listen til kun at vise de linjer, der har det pågældende tag.