Multimodalt opgaveark i matematik

Istedetfor at elevernes tekst- og video-produktioner af teori til fx 2.gradsligningen ligger på separate links i google docs eller i lectio, kan elevernes produktioner med fordel samles på overskuelig vis i et multimodalt opgaveark:

 

 

Dansk-historieforløb med ThingLink

ThingLink brugt dels som ressourcerum, dels som platform for elevernes organisering af det dansk-historiefaglige stof til en tidslinje i ThingLink.

 • Forløbets centrale ThingLink er blevet brugt som et ressourcerum indeholdende kompendium, grupper og produktkrav.
 • Grupperne fik tildelt hver deres “boble” i vores ThingLink, hvor de skulle oprette et googledrevdokument, som de brugte til fælles notetagning.
 • Som afslutning på forløbet omorganiserede de googledrevnoterne og den viden, de havde fået på deres ekskursion til Den gamle by, til deres egen tidslinje i ThingLink. Det var afgørende, at de først lavede en analog skitse til deres baggrundsbillede, da baggrundsbilledet i ThingLink ikke kan ændres.
 • Det ene mål med forløbet var således, at elevernes fik skabt et litteraturhistorisk og historisk overblik.
 • Det andet mål var at arbejde med elevernes digitale kompetencer – først ved at de anvendte vores lærergenererede ThingLink og samarbejdede i googledrev, dernæst ved at de selv arbejdede med ThingLink som værktøj for formidling af det faglige stof.

Faldgrube:

 • Sørg for at eleverne laver en analog skitse, inden de laver baggrundsbilledet til deres ThingLink. Når baggrundsbilledet først er blevet oprettet som en thinglink, kan det nemlig ikke ændres.

Remediering med ThingLink

ThingLink brugt til afslutning på modernismeforløb, hvor eleverne remedierede modernismebegrebet.

 • Efter et langt modernismeforløb brugte eleverne den sidste lektion på at remediere deres viden om modernismen til et visuelt udtryk.
 • De repeterede først pointerne fra tekstanalyserne
 • Dernæst illustrerede de – på vidt forskellig vis – centrale elementer af modernismen på et stykke papir.
 • Afslutningsvist brugte de skitsen som baggrund for væsentlige pointer.
 • Enkelte grupper nåede at lave en “metaboks”, hvor de forklarede, hvorfor illustrationen så ud, som den gjorde.

Made with Padlet

Evt. Faldgruber

 • Selve forhandlingen og udførelsen af skitsen tager længere tid, end man lige tænker. I ovennævnte tilfælde betød det, at der ikke var så meget tid til at plotte viden ind i gruppernes thinglink.