Google Docs som feedforward-redskab

Google Docs brugt til at give eleverne real-time kommentarer på deres skriftlige arbejde.

  • I Google Docs kan man nemt give eleverne feedforward i arbejdet med skriftlige opgaver eller med arbejdspørgsmål. Bed eleverne tilføje din mailadresse til den Google Docs, de arbejder i, og herefter kan man kommentere direkte i dokumentet, mens eleverne arbejder.
  • I forbindelse med skrivelektioner og processkrivning er Google Docs derfor velegnet, fordi man kan nemt kan overvåge elevernes arbejde og hjælpe dem individuelt eller gruppevis.
  • Den store gevinst ved Google Docs er, at det er muligt at kommunikere i real-time med eleverne, uden at man fysisk befinder sig det samme sted. Dette gør redskabet velegnet både til virtuelle lektioner, hvor man kan live-kommentere elevernes besvarelse af arbejdsspørgsmål, og til at kommunikere fleksibelt med eleverne i skrivelektioner.
Advertisements