Padlet til analyse i engelsk

Padlet brugt dels som vidensdeling af gode eksempler på analyse og anvendelse af sekundært materiale i et forløb om postmodernisme og bogen Fight Club, dels som ressourcerum til senere repetition i engelsk

På baggrund af et længere forløb om bogen Fight Club skulle klassen anvende et teoretisk materiale om postmodernistisk litteratur på bogen som helhed.De havde inden denne øvelse lavet en video, hvor de forklarede, hvad selve artiklen handlede om. De har på denne padlet i grupper givet deres bud på kobling mellem artikel og bog. Efter deres opslag fik eleverne tid til at læse hinandens indlæg og på den baggrund havde vi en diskussion på klassen om, hvorvidt de var enige i hinandens analyser. Dertil kunne de tilføje nye argumenter, som kunne bakke op om den pågældende analyse.

  1. Find en artikel eller tekst (gerne med et vist sværhedsniveau), som har en teoretisk vinkel på et emne.
  2. Lad klassen i grupper forklare selve artiklen i en video.
  3. I en efterfølgende time genser gruppen deres egen video og forsøger nu at anvende de teoretiske overvejelser på bogen og skriver en række indlæg på padlet.
  4. Herefter læser de hinandens indlæg og giver kommentarer fælles på klassen

Video om postmodernism:

Made with Padlet

Padlet med analyser

Made with Padlet

Faldgruber

Eleverne kan nemt komme om ved opgaven med at skrive analyser, hvis de i høj grad bare kopierer det, som andre grupper skriver. Så blive analyserne meget snævre og diskussionen efterfølgende lidt overfladisk.

Advertisements