Den historiske værktøjskasse

En let og overskuelig (men indholdsrig) visualisering af historiefagets værktøjskasse. Forfattet af lærere til lærere og elever.

Advertisements

Thinglink som opsamlingsplatform

Thinglink brugt som en måde at samle op på et forløb og til kollaborativt at skabe en fælles platform, hvor eleverne kan finde definitioner af begreber fra undervisningen.

  • I danskundervisningen har vi arbejdet med et forløb om litteraturlæsning, hvor en række analyseredskaber blev præsenteret for eleverne (fremstillingsformer, fortæller-typer, personkarakteristik, osv.). Forløbet havde til formål gennem teori og praktiske øvelser at skabe en fælles terminologi omkring litteraturanalysens forskellige aspekter og samtidig styrke elevernes forståelse for og anvendelse af disse.
  • Som opsamling på forløbet samarbejdede klassen om at skabe en fælles platform, hvor disse analyseredskaber blev beskrevet, og som eleverne kunne vende tilbage til som eksamensforberedelse, eller hvis de havde glemt, hvordan man analyserer eksempelvis en novelle i dansk.
  • Eleverne blev inddelt i grupper og fik hver især ansvar for et litterært begreb eller redskab. Opgaven bestod i at lave en beskrivelse af begrebet, finde links til gode websites, finde modeller eller illustrationer af begrebet osv. Disse informationer blev samlet i en fælles Thinglink, som klassen havde adgang til og kunne tilgå i hele deres gymnasietid.
  • Intentionen var at gentage øvelsen som opsamling på hvert forløb, for at få eleverne til se det som en fast opgave at samarbejde om at samle viden.
  • Øvelsen fungerede godt og efter hensigten, men det er værd at bemærke, at læreren skal minde eleverne om eksistensen af platformen, da bevidstheden om den let forsvinder.

Faldgruber

  • Kun en enkelt elev kan redigere i den fælles Thinglink ad gangen, og det er derfor værd at styre selve redaktionsopgaven stramt.