Remediering med ThingLink

ThingLink brugt til afslutning på modernismeforløb, hvor eleverne remedierede modernismebegrebet.

  • Efter et langt modernismeforløb brugte eleverne den sidste lektion på at remediere deres viden om modernismen til et visuelt udtryk.
  • De repeterede først pointerne fra tekstanalyserne
  • Dernæst illustrerede de – på vidt forskellig vis – centrale elementer af modernismen på et stykke papir.
  • Afslutningsvist brugte de skitsen som baggrund for væsentlige pointer.
  • Enkelte grupper nåede at lave en “metaboks”, hvor de forklarede, hvorfor illustrationen så ud, som den gjorde.

Made with Padlet

Evt. Faldgruber

  • Selve forhandlingen og udførelsen af skitsen tager længere tid, end man lige tænker. I ovennævnte tilfælde betød det, at der ikke var så meget tid til at plotte viden ind i gruppernes thinglink.

Advertisements