Video annotationer med VideoAnt

2017-08-30_22-24-15.gif

I et tværfagligt forløb mellem engelsk og biotek arbejdede vi bl.a. med kortfilmen LOOM 4K (Luke og Ridley Scott,  2012). Til analysearbejdet lavede jeg arbejdsspørgsmål til forskellige scener og sekvenser i filmen. Disse blev så lagt ind over selve filmen vha. video-annoteringsværktøjet VideoAnt. Eleverne skulle så arbejder i grupper for at svare på deres tildelte spørgsmål.

WINWORD_2017-08-30_22-01-31
Titler og tidskoder til gruppernes arbejdsspørgsmål

VideoAnt deler skærmen i to, med videoen på venstre hånd og annotationerne på højre. Eleverne fandt så deres forskellige spørgsmål ved at scrolle igennem annotationslisten, eller ved at klikke på den tilknyttede tidskode. Når man gør det, hopper videoen automatisk til den tilknyttede sekvens. Grupperne diskuterede og samarbejde om en skriftlig besvarelse, som de så indgav i respons-feltet.

Arbejdet med film og video-klip i undervisningen er ofte udfordret af, at det kan være en udfording at være ”tekstnær”. Ofte munder det ud i en genfortælling af en given scene, som man så kan snakke om. Med video-annoteringsværktøj kan video-som-tekst inddrages mere aktivt og tilnærme sig en sidestilling med traditionelt tekstarbejde.


Her er en kopi af den ”Ant”, jeg brugt til forløbet (uden elevernes svar):

chrome_2017-08-30_22-25-05

Advertisements

Padlet til analyse i engelsk

Padlet brugt dels som vidensdeling af gode eksempler på analyse og anvendelse af sekundært materiale i et forløb om postmodernisme og bogen Fight Club, dels som ressourcerum til senere repetition i engelsk

På baggrund af et længere forløb om bogen Fight Club skulle klassen anvende et teoretisk materiale om postmodernistisk litteratur på bogen som helhed.De havde inden denne øvelse lavet en video, hvor de forklarede, hvad selve artiklen handlede om. De har på denne padlet i grupper givet deres bud på kobling mellem artikel og bog. Efter deres opslag fik eleverne tid til at læse hinandens indlæg og på den baggrund havde vi en diskussion på klassen om, hvorvidt de var enige i hinandens analyser. Dertil kunne de tilføje nye argumenter, som kunne bakke op om den pågældende analyse.

  1. Find en artikel eller tekst (gerne med et vist sværhedsniveau), som har en teoretisk vinkel på et emne.
  2. Lad klassen i grupper forklare selve artiklen i en video.
  3. I en efterfølgende time genser gruppen deres egen video og forsøger nu at anvende de teoretiske overvejelser på bogen og skriver en række indlæg på padlet.
  4. Herefter læser de hinandens indlæg og giver kommentarer fælles på klassen

Video om postmodernism:

Made with Padlet

Padlet med analyser

Made with Padlet

Faldgruber

Eleverne kan nemt komme om ved opgaven med at skrive analyser, hvis de i høj grad bare kopierer det, som andre grupper skriver. Så blive analyserne meget snævre og diskussionen efterfølgende lidt overfladisk.