Dansk-historieforløb med ThingLink

ThingLink brugt dels som ressourcerum, dels som platform for elevernes organisering af det dansk-historiefaglige stof til en tidslinje i ThingLink.

  • Forløbets centrale ThingLink er blevet brugt som et ressourcerum indeholdende kompendium, grupper og produktkrav.
  • Grupperne fik tildelt hver deres “boble” i vores ThingLink, hvor de skulle oprette et googledrevdokument, som de brugte til fælles notetagning.
  • Som afslutning på forløbet omorganiserede de googledrevnoterne og den viden, de havde fået på deres ekskursion til Den gamle by, til deres egen tidslinje i ThingLink. Det var afgørende, at de først lavede en analog skitse til deres baggrundsbillede, da baggrundsbilledet i ThingLink ikke kan ændres.
  • Det ene mål med forløbet var således, at elevernes fik skabt et litteraturhistorisk og historisk overblik.
  • Det andet mål var at arbejde med elevernes digitale kompetencer – først ved at de anvendte vores lærergenererede ThingLink og samarbejdede i googledrev, dernæst ved at de selv arbejdede med ThingLink som værktøj for formidling af det faglige stof.

Faldgrube:

  • Sørg for at eleverne laver en analog skitse, inden de laver baggrundsbilledet til deres ThingLink. Når baggrundsbilledet først er blevet oprettet som en thinglink, kan det nemlig ikke ændres.