Video annotationer med VideoAnt

2017-08-30_22-24-15.gif

I et tværfagligt forløb mellem engelsk og biotek arbejdede vi bl.a. med kortfilmen LOOM 4K (Luke og Ridley Scott,  2012). Til analysearbejdet lavede jeg arbejdsspørgsmål til forskellige scener og sekvenser i filmen. Disse blev så lagt ind over selve filmen vha. video-annoteringsværktøjet VideoAnt. Eleverne skulle så arbejder i grupper for at svare på deres tildelte spørgsmål.

WINWORD_2017-08-30_22-01-31
Titler og tidskoder til gruppernes arbejdsspørgsmål

VideoAnt deler skærmen i to, med videoen på venstre hånd og annotationerne på højre. Eleverne fandt så deres forskellige spørgsmål ved at scrolle igennem annotationslisten, eller ved at klikke på den tilknyttede tidskode. Når man gør det, hopper videoen automatisk til den tilknyttede sekvens. Grupperne diskuterede og samarbejde om en skriftlig besvarelse, som de så indgav i respons-feltet.

Arbejdet med film og video-klip i undervisningen er ofte udfordret af, at det kan være en udfording at være ”tekstnær”. Ofte munder det ud i en genfortælling af en given scene, som man så kan snakke om. Med video-annoteringsværktøj kan video-som-tekst inddrages mere aktivt og tilnærme sig en sidestilling med traditionelt tekstarbejde.


Her er en kopi af den ”Ant”, jeg brugt til forløbet (uden elevernes svar):

chrome_2017-08-30_22-25-05

Advertisements

Peer review i Padlet

En øvelse der træner mundtlighed og træner peer feedback på baggrund af et på forhånd kendt responsark.

Øvelsen går grundlæggende ud på at eleverne laver en mundtlig præsentation foran et kamera, der så deles på en Padlet, hvorefter de giver respons på en eller flere andre gruppers præsentation. På baggrund af den respons eleverne får fra andre elever laver de nu en ny præsentation som igen optages og deles med resten af klassen.

Før eleverne går i gang med at forberede deres præsentation introduceres de for et responsark der skal bruges i anden del af øvelsen. Det er vigtigt at eleverne ved, hvilke parametre der bliver vurderet i deres oplæg på forhånd så de på den måde kan gøre sig særligt umage.

  1. Forbered krav til præsentation og responsark til eleverne
  2. Eleverne forbereder en præsentation af en opgave. Præsentationen optages ved hjælp af en mobiltelefon eller en computer. Her kan værktøjerne MailVu eller Screencast-O-Matic f.eks. bruges. Den færdige video uploades, hvis der ikke er brugt MailVu til youtube og eleverne afleverer et link til videoen på Padlet.
  3. Hver gruppe skal nu give respons til en eller flere grupper. De skal altså se en eller flere videoer og med udgangspunkt i et udleveret responsark efterfølgende give en mundtlig feedback til de grupper, hvis video de har set. Denne respons optages ligeledes og deles på Padlet.
  4. Eleverne skal nu forholde sig til den respons de har fået enten ved at optage en ny præsentation, hvor de tager højde for det de har fået at vide de kan gøre bedre eller ved at eleverne skriver et kort referat af feedbacken.

Udfordringer

  • Vær meget specifik i dine ønsker til, hvordan eleverne skal gøre skal videoerne tilgængelig for hinanden. Ellers ender det let i at eleverne bruger for lang tid på det tekniske.
  • Vær opmærksom på at det tager lang tid at uploade en fil til Padlet. Det kan derfor bedre betale sig at uploade en video til f.eks. youtube.
  • Responsarket skal gerne være meget specifikt.

Made with Padlet