Video-aflevering med ThingLink

Som afslutning i et kortfilmsforløb skulle en 1g klasse (engelsk B-niveau) analysere de filmiske virkemidler og plotstrukturen i Devon Averys kortfilm ”One-Minute Time Machine” (2014) .  Udover at kunne lægge interaktive tags over et billede, kan ThingLink også gøre det samme for videoer. Klassen havde allerede arbejdet med billede-tags, så derfor krævede det blot en kort indledning i, hvordan ThingLink kan bruges til at tagge en video.

chrome_2017-08-31_19-51-27

Eleverne arbejde så selvstændig med analysen, hvorefter de skulle lægge deres færdige analyse ind ved at oprette deres egen ThingLink over YouTube-udgaven af kortfilmen. Her kørte eleverne også ret selvstændig, og havde ikke særlig brug for hjælp til at tagge videoen. Det hjalp selvfølgelig at de havde brugt ThingLink til billeder før, men jeg ser ikke nogen hindring i, at kaste elever direkte ud i video-tagging — det er et intuitiv brugerflade.

2017-08-31_20-21-122017-08-31_20-31-35

Den færdige video blev afleveret som et link i et Word dokument på Lectio, hvorefter eleverne også modtog almindelig feedback i Word-dokumentet over Lectio. Nedenfor ses en elevs særdeles gode slutresultat (deles efter aftale med eleven 🙂 )

Advertisements

Video annotationer med VideoAnt

2017-08-30_22-24-15.gif

I et tværfagligt forløb mellem engelsk og biotek arbejdede vi bl.a. med kortfilmen LOOM 4K (Luke og Ridley Scott,  2012). Til analysearbejdet lavede jeg arbejdsspørgsmål til forskellige scener og sekvenser i filmen. Disse blev så lagt ind over selve filmen vha. video-annoteringsværktøjet VideoAnt. Eleverne skulle så arbejder i grupper for at svare på deres tildelte spørgsmål.

WINWORD_2017-08-30_22-01-31
Titler og tidskoder til gruppernes arbejdsspørgsmål

VideoAnt deler skærmen i to, med videoen på venstre hånd og annotationerne på højre. Eleverne fandt så deres forskellige spørgsmål ved at scrolle igennem annotationslisten, eller ved at klikke på den tilknyttede tidskode. Når man gør det, hopper videoen automatisk til den tilknyttede sekvens. Grupperne diskuterede og samarbejde om en skriftlig besvarelse, som de så indgav i respons-feltet.

Arbejdet med film og video-klip i undervisningen er ofte udfordret af, at det kan være en udfording at være ”tekstnær”. Ofte munder det ud i en genfortælling af en given scene, som man så kan snakke om. Med video-annoteringsværktøj kan video-som-tekst inddrages mere aktivt og tilnærme sig en sidestilling med traditionelt tekstarbejde.


Her er en kopi af den ”Ant”, jeg brugt til forløbet (uden elevernes svar):

chrome_2017-08-30_22-25-05

Dansk-historieforløb med ThingLink

ThingLink brugt dels som ressourcerum, dels som platform for elevernes organisering af det dansk-historiefaglige stof til en tidslinje i ThingLink.

  • Forløbets centrale ThingLink er blevet brugt som et ressourcerum indeholdende kompendium, grupper og produktkrav.
  • Grupperne fik tildelt hver deres “boble” i vores ThingLink, hvor de skulle oprette et googledrevdokument, som de brugte til fælles notetagning.
  • Som afslutning på forløbet omorganiserede de googledrevnoterne og den viden, de havde fået på deres ekskursion til Den gamle by, til deres egen tidslinje i ThingLink. Det var afgørende, at de først lavede en analog skitse til deres baggrundsbillede, da baggrundsbilledet i ThingLink ikke kan ændres.
  • Det ene mål med forløbet var således, at elevernes fik skabt et litteraturhistorisk og historisk overblik.
  • Det andet mål var at arbejde med elevernes digitale kompetencer – først ved at de anvendte vores lærergenererede ThingLink og samarbejdede i googledrev, dernæst ved at de selv arbejdede med ThingLink som værktøj for formidling af det faglige stof.

Faldgrube:

  • Sørg for at eleverne laver en analog skitse, inden de laver baggrundsbilledet til deres ThingLink. Når baggrundsbilledet først er blevet oprettet som en thinglink, kan det nemlig ikke ændres.