EDpuzzle

Edpuzzle er et redskab der giver mulighed for at lægge quizzer ind over allerede eksisterende videoer. Videoerne kan komme fra youtube eller det kan være egenproducerede videoer som uploades til youtube. Quizzerne kan både indeholde multiple choice spørgsmål og spørgsmål der besvares med en fritekst. Siden holder øje med, hvilke elever der svarer på hvilke spørgsmål, hvor lang tid de bruger, hvor mange gange de ser videoen, om eleverne ser videoen og giver eleverne respons på multiple choice spørgsmål med det samme.

Særligt velegnet til

  • Hurtig feedback til eleverne, men primært i form at korrekt / forkert
  • Flipped Classroom
  • Virtuelle moduler

Faldgruber

  • Begrænsede feedbackmuligheder. Primært i form af korrekt eller forkert
  • Produktionen af videoer kan bliver omfattende.
  • Svarmuligheder der ikke er multiple choice skal rettes efterfølgende

https://edpuzzle.com/welcome