Om projektet

 

Potentialer i Web 2.0

Hvornår foregik det?

Gruppens arbejde forløb i skoleårene 2015/16 og 2016/17.

Hvem er/var vi?

Gruppen bestod hovedsageligt af lærere i 15r men også hangarounds fra fx FUSG deltog i gruppens arbejde. Fælles for deltagerne var en lyst til at afprøve nye digitale arbejdsformer. Men ej som tech-utopister men realister.

Mantraet var nemlig fra starten at ”vi skal bruge IT når det giver mening og gør en forskel” og dermed ikke for enhver pris blot sætte strøm til undervisningen.

Mange af gruppens erkendelser går da også på en skarpere og mere bevidst skelnen imellem hvornår det digitale og det analoge med fordel kan benyttes.

Vores selvopfattelse – Synet på læreren som designer

Lærergerningen ses i højere grad som en selvstændig slags designvidenskab fremfor blot at være en top-down implementator af curriculum samt universelle teoretiske indsigter fra læringsforskere (Laurillard). På samme måde som den gode byrums arkitekt/designer i høj grad tager bestik af den kontekst og de mennesker der i forvejen er til stede, er det som læreren designer, fysiske og digitale rum, der tager udgangspunkt i, den konkrete kontekst man befinder sig i.  

Hvad arbejdede vi hen imod?

Målet med gruppens arbejde var 2 delt at afdække:

  1. de didaktiske potentialer i web 2.0 i klasserummene (og udenfor klasserummene)
  2. mulighederne for at anvende web 2.0 til kollegial videndeling, samproduktion og refleksion

Den officielle projektbeskrivelse med mere udførligt beskrevne mål kan læses her: Projektbeskrivelse

Grov idealisering af gruppens tilstræbte arbejdsprocesser:

En grov idealisering af gruppens arbejdsproces og forskellige forskellige værktøjer til at idégenerere og udvikle afprøve og redesigne nye undervisnings designs

Paradoksalt nok var én af de første erkendelser web 2.0 gruppen havde, at det er meget vigtigt, for projektets fremdrift, med mange jævnlige analoge møder.

Eksterne relationer?

Projektet er ud over at være finansieret af Silkeborg Gymnasium også delvist finansieret af Region Midt med midler fra Eskoler Midt: aDidaktik og Den Digitale Skole

Derudover har projektet været genstand for og leveret empiri til et master-projektet knyttet til ”master uddannelsen i IKT og læring” på AAU. Masterprojektet kan findes her: Potentialer i web 2.0 – et udviklingsprojekt.

Advertisements